Aktuelt

Bekkalokket brukar Enkelt forklart

Article text
Denne veka fekk klubben levert eit betydeleg tal bøker til bruk i kurs om Lightroom blant sine medlemmer.

Klubben er blant dei største i Norge, og hevdar seg godt i konkurransar. Der er ofte folk frå Bekkalokket høgt oppe på resultatlistene i nasjonale konkurransar.

Det er kjekt at så dyktige folk tek i bruk Lightroomboka i si kursverksemd.