Aktuelt

Samanlikne LR3 og LR4

Article text
Av hovudtrekka kan eg nemne
Geotagging eller geografisk basert bildeorganisering
Utvida videostøtte
Import av bibliotek frå andre program
Under panseret er developmodulen kraftig forbetra, med langt betre høglys- og skuggekontroll og kvitballansehandtering. Likeeins har gradert filter og justeringspenselen fått utvida funksjonalitet

Av andre ting kan kort nemnast oppretting av fotobok, videopublisering og førehandsvising av utskrift - såkalla soft-proofing.

I tillegg har det kome direkte epoststøtte i programmet.

Utanom dette vil det sikkert dukke opp fleire nyttige endringar, som er vanskelegare å oppdage med det same.

Prisen på programmet er svært sympatisk, synes eg. Introduksjonstilbudet lyder på fraktfri levering til 31. mars, og prisen er beskjedne 612,50 for oppgradering og 1087,50 for full pakke. Løp og kjøp.

Her kan du sjå lista med samanlikningspunkt.