Aktuelt

Lightroom 4.1 "Release Candidate" tilgjengelig for nedlasting

Article text
Versjon 4.1 inneheld retting av fleire feil som har blitt rapportert av brukarane, slik som:
  • Lightroom 4 opna ikkje skikkelig ekstern bilderedigeringsprogarmvare ved bruk av "Edit in..."
  • Point Curve justering gjort i LR3 har blitt gjenoppretta
  • Visse tempoproblem har blitt retta, spesielt ved lasting av GPS-sporing, bruk av ekstrta skjerm og kontrollane i Developmodulen
  • Mulegheita for å oppdatere DNG previews og metadata for meir enn 100 bilde har blitt gjenoppretta
  • Oppdateringa gir forbetra og utvida vising av undermapper og bildestack i mapper med store mengder bilde i
  • Retting av tilfelle der ei utforminga av ei lagra bildebok kunne forsvinne etter avslutting av LR4
RAW-konverteren er oppdatert for Canon 5 D Mk III
Adobe har rosa kundane for rask tilbakemelding om feila gjennom riktige kanalar.

Last ned release candidaten frå Adobe Labs direkte her: Adobe Labs Lightroom nedlasting
Innstallasjon av release candidate vil i utgangspunktet overskrive LR4-innstallasjonen på både Mac og PC, men du kan reinnstallere den opprinnelige utgåva av LR4, når du måtte ønskje det.

Hos Adobe Labs kan du lese meir om oppdateringa, og du kan gje tilbakemeldingar og diskutere problem du oppdagar.