Aktuelt

Lightroom 4.1 er klar for nedlasting

31.05.12

Den første endelige oppgraderinga av Lightroom 4 er no klar for nedlasting. Dersom du har ein 4-verssjon frå før, kan du bruke funksjonen "Check for updates" på menyen Help, for å laste ned oppdateringa. Den er gratis for alle somm har kjøpt Lightroom 4. Les meir for å sjå kva Adobe har lagt til denne. ...meir

Ny utgåve av boka under utarbeiding

06.05.12

Adobe lanserte i mars versjon 4 av Lightroom. Sidan då har eg arbeidd med å oppdatere boka om Lightroom til den nye versjonen av programmet. Ein realistsik plan er å få boka ferdig før sommarferien. ...meir

Adobe klar med 2. testversjon (RC2) av 4.1

01.05.12

26. april la Adobe ut 2. testversjon av Lightroom 4.1, (v 4.1, RC2). Du kan laste ned den nye testversjonen, og bidra til å forbetre programmet ved å bruke det i testperioden. Meld frå om feil du finn. ...meir

Lightroom 4.1 "Release Candidate" tilgjengelig for nedlasting

30.03.12

Den første oppgraderinga av Lightroom 4 er snart ferdig. Adobe har lagt ut release candidate av Lightroom 4.1. Release candidate betyr at programmet er godt testa, men vil ha nytte av breidare testing frå publikum før endelig versjon blir automatisk distribuert til alle.
Du kan no vere med å teste oppgraderinga til versjon 4.1, ved å laste ned og innstallere den nye testversjonen.. ...meir

Øvingsbilde kan no lastast ned

18.03.12

Nokre få kundar har spurt om bilde til boka. Det står side 7 at ei CD-plate føl med, men denne finst dessverre ikkje. I staden kan du laste ned bilda direkte frå desse sidene. Du finn bilda på same sida som der boka er presentert.
Klikk herfor å komme til sida for nedlasting

Interesserte folk på Lightroomkurs i Ålesund

10.03.12

Ålesund Kameraklubb har gjennomført kurs i Lightroom med 5 av dei mest vitebegærlege og nyskjerrige folka som til no har vore på eit Lightroomkurs med meg. Midt i kurset slepte Adobe versjon 4 av Lightroom. Kva gjer du då? ...meir

Samanlikne LR3 og LR4

06.03.12

Den nye versjonen av Lightroom inneheld mange store og små endringar. Her er ei liste over eigenskapar frå LR 2, 3 og 4, som viser dei store forskjellane mellom versjonane. For sikkerheits skuld har eg omsett lista til norsk. Les vidare for meir informasjon ...meir

Adobe lanserer Lightroom 4

06.03.12

Adobe lanserer i dag 6. mars 2012 Lightroom 4. Programmet var klart for nedlasting på Amerikanske nettsider tidlig, og kjem vel til Norge når morgonen renn. ...meir

NSFF har gjort avtale om å distribuere Enkelt forklart

07.02.12

Norsk Selskap for fotografi har akkurat inngått avtale om å distribuere boka mi om Lightroom. NSFF ønskjer å fremme saker som har med foto å gjere, og synes den norske Lightroomboka er eit ypperleg hjelpemiddel. ...meir

Fekk vere med på landslaget til NSFF

02.02.12

Eit av bilda mine deltek i FIAP 16. Nature Biennial, som Norsk Selskap for Fotografi arrangerer i lag med Bodø fotoklubb. Skodje fotoklubb fekk med 2 bilde i klassen projeksjon, eit med John Colbensen og eit med meg som autor. ...meir