Snekke i Skodjestraumen
Snekke i Skodjestraumen

Dato: 18/04/2010

Fotograf: Arnold Hoddevik

Snekke i Skodjestraumen

Dato: 18/04/2010

Fotograf: Arnold Hoddevik