Aktuelt

Last ned Lightroom 4.2

04/10/2012

Adobe har 4.10.2012 slept versjon 4.2 av Lightroom. For å oppgradere Lightroom 1, 2 eller 3, skal du berre starte Lightroom 4, og så velje å oppgradere din eksisterande catalog. For brukarar med gyldig lisens for Lightroom 4 er denne oppgraderinga gratis. Oppgraderinga inneheld støtte for ei rekkje nye kamera og retting av rapporterte feil. ...mer

Liightroom 4.2 Release Candidate

30/08/2012

Lightroom 4.2 Relesase Candidate er klar for nedlasting frå Adobe Labs. Oppdateringa er gratis for alle brukarar av Lightroom 4, og denne versjonen inneheld støtte for ei lang rekkje nye kamera. I tillegg er det gjort fleire feilrettingar. ...mer

Statusoppdatering

29/08/2012

Mange spør korleis det går med boka. Når blir den ferdig? Når kan eg få den, osv? ...mer

Lightroom 4.1 er klar for nedlasting

31/05/2012

Den første endelige oppgraderinga av Lightroom 4 er no klar for nedlasting. Dersom du har ein 4-verssjon frå før, kan du bruke funksjonen "Check for updates" på menyen Help, for å laste ned oppdateringa. Den er gratis for alle somm har kjøpt Lightroom 4. Les meir for å sjå kva Adobe har lagt til denne. ...mer

Ny utgåve av boka under utarbeiding

06/05/2012

Adobe lanserte i mars versjon 4 av Lightroom. Sidan då har eg arbeidd med å oppdatere boka om Lightroom til den nye versjonen av programmet. Ein realistsik plan er å få boka ferdig før sommarferien. ...mer

Adobe klar med 2. testversjon (RC2) av 4.1

01/05/2012

26. april la Adobe ut 2. testversjon av Lightroom 4.1, (v 4.1, RC2). Du kan laste ned den nye testversjonen, og bidra til å forbetre programmet ved å bruke det i testperioden. Meld frå om feil du finn. ...mer

Lightroom 4.1 "Release Candidate" tilgjengelig for nedlasting

30/03/2012

Den første oppgraderinga av Lightroom 4 er snart ferdig. Adobe har lagt ut release candidate av Lightroom 4.1. Release candidate betyr at programmet er godt testa, men vil ha nytte av breidare testing frå publikum før endelig versjon blir automatisk distribuert til alle.
Du kan no vere med å teste oppgraderinga til versjon 4.1, ved å laste ned og innstallere den nye testversjonen.. ...mer

Øvingsbilde kan no lastast ned

18/03/2012

Nokre få kundar har spurt om bilde til boka. Det står side 7 at ei CD-plate føl med, men denne finst dessverre ikkje. I staden kan du laste ned bilda direkte frå desse sidene. Du finn bilda på same sida som der boka er presentert.
Klikk herfor å komme til sida for nedlasting

Interesserte folk på Lightroomkurs i Ålesund

10/03/2012

Ålesund Kameraklubb har gjennomført kurs i Lightroom med 5 av dei mest vitebegærlege og nyskjerrige folka som til no har vore på eit Lightroomkurs med meg. Midt i kurset slepte Adobe versjon 4 av Lightroom. Kva gjer du då? ...mer

Samanlikne LR3 og LR4

06/03/2012

Den nye versjonen av Lightroom inneheld mange store og små endringar. Her er ei liste over eigenskapar frå LR 2, 3 og 4, som viser dei store forskjellane mellom versjonane. For sikkerheits skuld har eg omsett lista til norsk. Les vidare for meir informasjon ...mer