Aktuelt

Første inntrykk av Guided Upright

Med Lightroom CC 2015.6 og Camera RAW 9.6 har Adobe lagt til en ny funksjon, som de kaller Guided Upright. Her er et kort førsteinntrykk av funksjonen i Lightroom.
08/06/2016
Bildet viser tegnede linjer og lupe før opprettinga trådte i kraft.

Funksjonen er lagt til et nytt panel i Developmodulen, som de har kalt Transform. Opprettingsfunksjonene er hentet fra tidligere Lens Correction, og knappen Guided er helt ny.

Når du klikker på knappen Guided, får du tilgang til et verktøy, Guided Upright Tool, som ligner på Target Adjustment Tool i HSL/Color/B&W--panelet. Med Guided Upright Tool kan du dra to horisontale og to vertikale linjer direkte i bildet, for å rette opp såkalt Keystoneeffekt. Dette er tydelig i bilder som er tatt ovenfra eller nedenfra og skrått fra siden. Elementene nærmest i bildet blir gjengitt større enn det som er lenger borte fra kameraet. Et høyt hus smalner mot himmelen. Verktøyet er mest effektivt når bildet inneholder vannrette og/eller loddrette linjer, som kan fungere som guide for deg. Når du drar to loddrette linjer langs slike linjer, vil bildet bli opprettet vertikalt. Når du drar to vannrette linjer i bildet, blir det opprettet horisontalt.

Jeg har prøvd verktøyet på et bilde av det nye bygget ved Romsdalsmuseet. Bildet inneholdt ikke gode horisontale linjer, men de loddrette hjørnene på veggene fungerte som guider, for å rette opp vertikalt. Når du tegner i bildet, viser en lupe, som gjør det enklere å plassere streken nøyaktig. Nøyaktig plassering av streken i begge ender er en forutsetning for at opprettinga skal blir riktig. Du må tegne begge strekene, før opprettinga skjer, og da skjer den umiddelbart.

Etter at oppretting har skjedd, kan du finjustere plasseringa av strekene, for å korrigere. Du kan også bruke brytere i panelet til å skalere bildet, passe på at hvite hjørner blir klipt bort, flytte bildet innenfor canvaset, rotere, osv.

Førsteinntrykket er at funksjonen er en bra utvidelse av opprettingsverktøyet vi har hatt fram til nå. Det blir interessant å prøve det på flere bilder.