Aktuelt

Forbedret bokmodul i ny oppdatering

Adobe har 22.08.18 sendt ut en ny oppdatering 7.5 av Lightroom. Hovedfokuset denne gang er forbedring av bokmodulen, arbeid med presets, men også retting av feil
22/08/2018
Forbedringer i bokmodul
To nye boktyper er introduserte, det de kaller for Blurb Magazine og Blurb Trade Book
En ny papirtype er introdusert, Standard Layflat

Begge disse kan velges i Book Stettings i høyre sidepanel i bokmodulen.

Du kan nå også velge hvor sidenummer skal vises.

Modulen har blit mer fleksibel. Du kan legge til flere egendefinerte celler på sidene, så du er ikke lenger bundet av oppsettet i en mal. Du kan endre størrelse på celler og flytte dem og legg dem over hverandre, f.eks. slik at bilder overlapper hverandre.

Når du laster opp en bok til Blurb, kan du ta pause, og fortsette opplasting senere.

Importer flere presets og profiler samtidig
Det har nå blitt mulig å importere flere presets samtidig som del av en zipfil. Dette gjelder xmp presets og profiler, DCP profiler, LCP profiler, men ikke de gamle lrtemplate.

HEIC-bilder og Windows
I denne utgaven er det innført støtte for Apple sitt HEIC bildeformat på Windows 10.

Nye kamera og objektiver
Det er ikke oppgitt noe om nye modeller, men sjekk den komplette lista over hvilke kamera og objektiver som støttes. Kanskje er ditt nyeste kamera med på lista.
Du finner mer informasjon om dette ved å besøke: https://helpx.adobe.com/camera-raw/using/supported-cameras.html

Feilrettinger
Der er en liste med feil som er rettet denne gangen. Sjekk den komplette lista og bakgrunnmateriale om de fleste feilene på: https://helpx.adobe.com/lightroom/help/whats-new.html

Jeg nevner kort disse:
  • Dehaze fører til treghet i glidebrytere i Develop

  • GPU fullfører ikke riktig visning i Develop i zoomnivåene Fit/Fill

  • Erstatning av eksisterende presets fungerte ikke

  • Presets virker på alle RAW-filer, men bare av og til på JPEG

osv

Slik oppdaterer du
Du får tilgang til oppdateringa i Creative Cloud Programbehandling (CC-appen), ved at knappen bak Lightroom endrer tekst fra Åpne til Oppdater. Du kan også klikke på Udates i menyen Help i Lightroom. Den tar deg over til CC-appen.

Gi tilbakemelding til Adobe om forhold du oppdager, som ikke føles riktige. Send også inn gode ideer til videre utvikling av programmet. Adobe lytter til brukerne, og gode ideer blir til forbedringer og nye funksjoner.

Kilde: Adobe.com