Aktuelt

Mange nyheter fra Adobe juni 2020

Adobe har sluppet en lang rekke oppdateringer 15. juni 2020. Hele Lightroomfamilien er oppdatert med nye funksjoner, feilrettinger og støtte for nye kamera.
16/06/2020
Det aller første jeg legger merke til etter oppdatering, er nye ikoner med avrundede hjørner og blå skrift på sort bakgrunn. Lightroom Classic har nå fått bokstavene LrC i ikonet. Men så til nyhetene.

Hastighetsforbedringer
Med denne utgaven vil du se betydelig forbedring i hastighet på disse områdene.
1. Rulle gjennom bildearkivet i Grid View ved bruk av piltaster, mus, styreflate (trackpad) eller berøring, tydeligst i større bildebiblioteker.
2. Søk og filtrering blant mange Collections.
3. Bevege brytere i Developmodulen.

Grensesnittsforbedringer
Sync, Tone Curve og Color har nå fått et oppdatert utseende, som gjør det. Enklere å få det beste ut av disse viktige verktøyene, både for nybegynnere og mer erfarne bruker.

Sync
Fra Lightroom Classic 9.3 kan du lettere få informasjon status for synkronisering via et eget symbol i øverste, høyre hjørnet av skjermbildet i enden av modulvelgeren. Synkroniseringsikonet viser gjeldende status for synkronisering av bilder til mobile enheter. Fører du musa over ikonet, så får du mer informasjon om statusen. Klikk på symbolet, for å få en popupmeny med flere alternativer og detaljer. Du kan også klikke på en link for vanlige spørsmål om synkronisering.

Tone Curve
Tone Curve har fått et oppdatert utseende, som gjør det enklere å skifte mellom parameterstyrt kurve og punktkurve. Du kan også gjøre mer presise justeringer med å angi verdier for punktkurve og de tre fargekanalene

I punktkurve har det også kommet noen situasjonsavhengig valg:
 • Reset Channel

 • Reset All Channels

 • Copy Channel Settings

 • Paste Channel Settings

 • Snap to Grid

 • Show All CurvesEnda en ting. Du kan sette et kontrollpunkt på punktkurven, og så justere det ved å angi verdier i Input og Output

Color Panel
Valg av farger i panelet Color har også blitt endret.

Lokal justering av Hue
En veldig bra ting er at vi nå kan finjustere Hue i filtrene Adjustment brush, Radial og Graduated Filter. Da kan fargene justeres og finjusteres på markerte områder i bildet, uten at resten av bildet blir berørt. Tenk at du kan kombinere Color Range mask med denne nye egenskaper, og på den måten få justert spesifikke farger.

ISO Adaptive Presets
Nå kan du tilpasse importinnstillinger enda mer enn tidligere. Du kan nå lage presets som baserer seg på ISO-innstillingene i hvert enkelt bilde.
Du kan velge to eller flere bilder med forskjellige ISOverdier, og så gjøre innstillinger i bildene. Det kan for eksempel være forskjellig støydemping etter hva ISO-verdiene i bildene er.
Til slutt merker du bildene, og klikke Create Preset.
Gi den et navn, velg innstillingene som skal være i Preseten, og kryss av nederst for Create ISO Adaptive Preset nederst i dialogboksen.??Merk følgende. Du må ha valgt minst to bilder, og bildene må ha ulike ISO-verdier for at du skal kunne lage en ISO Adaptive Preset.

Sentrert Crop *Overlay
Det har kommet et nytt mønster, i tillegg til alle de andre i Crop Overlay. Vi kjenner vel mest dmønsteret med 3x3 ruter. Nå har det kommet et nytt med 2x2 ruter, og dette gjør det enklere å sentrere objekter i bildet, når du skal gjøre et nytt utsnitt.
I Crop Overlay kan du endre mønster ved å taste bokstaven O.

Nye Default Presets
I denne utgaven er det også lagt til et nytt sett med Standard Presets (Default presets), gruppert under Defaults

Multi-Batch Export
Dersom du nå velger flere preset for en eksport, vil en Multi-Batch dialogboks dukke opp. Den erstatter mappevelgerdialogen, og gir det bedre kontroll over lagringa og navnsetting av eksporterte bilder. Du kan legge til opplysninger for hver enkelt preset.

Metadata Update
Via panelet Metadata kan du nå redigere tredimensjonale metadata i Lightroom Classic.

RAW defaults
Ovenfor er ISO Adaptive Preset omtalt, og du kan bruke disse i import, og få justert bildene avhengig av hvilke ISO-verdier bildene har.
Du kan også bruke de nye defaultverdiene, og på den måten prøve ulike standardverdier for import av bilder.
Hvis du sletter en preset som er satt som standardverdi for et bilde, vil du få en advarsel. Sletter du presenten, vil preset for bilder med denne bli satt til Adobe Standard.

Catalog Backup
Dersom en tidligere valgt mappe for sikkerhetskopiering av catalog ikke lenger er tilgjengelig, vil du få en advarsel. Catalogmappa vil så bli brukt til sikkerhetskopien.

TIFF komprimering
I tidligere versjoner fungerte ikke innstillingene for TIFF komprimering ved redigering i photoshop. Fra nå fungerer de for følgende operasjoner.?
 • Edit in Photoshop

 • Open as smart object in Photoshop

 • Merge to Pano in Photoshop

 • Merge to HDR in Photoshop

 • Open as layers in Photoshop


Facebook published collection migrating
Alle tidligere Collections som var oppsatte for bruk med Facebook plugin, vil nå bli flyttet til en ny Facebook Collection Set i Collectionpanelet. Facebook plugin støttes ikke lenger, som mange sikkert har oppdaget tidligere. Det har også vært omtalt flere ganger.

Survey view
Ikonene for Star rating og fargemerking har nå blitt oppdatert til å skifte farge basert på bakgrunnsfargen

Andre ting
HEVC video støttes nå på Windows 10
AVI støttes nå på Mac OS

Støtte for nye kamera og objektivprofiler
Her er link til nye kamera som støttes: Nye kamera
Her er link til objektivprofiler: Nye objektivprofiler