LightroomTips

Generering av Preview og yting i Lightroom

Denne gongen presenterer eg eit litt grundigare tips knytt til innstillingar for Preview. Lightroom brukar previews til å vise bilda på skjermen. Du kan generere slike previews i forskjellige storleikar, Minimal, Embedded and Sidecar, Standard og 1:1. Dette kan gjerast ved import eller seinare, enten manuelt eller i det du arbeider med bilda. Innstillingar og korleis du gjer dette vil virke inn på ytinga i Lightroom, og det vil også virke på diskplassen du brukar. Les vidare for å finne ut meir om dette. Les meir...

Fleire Catalogar - Catalogbehandling

Dei fleste som brukar Lightroom klarar seg med ein Catalog (database). Det er muleg å ha fleire eller mange, men då gjeld det ha tunga beint i munnen. Her er eit lite tips om å slå saman katalogar, for den som ønskjer det. Les vidare, og sjå korleis det kan skje. Les meir...

Konverter bilde til DNG

Gløymde du å sette på «Copy as DNG» då du importerte bilda? Ingen fare. Det er enkelt å konvertere RAW-filer til DNG etter at bilda er importert i Lightroom. Slik gjer du det. Les meir...

Installer Preset

Med eit lite utval av Develop preset kan du forenkle redigeringa av bilda dine, slik at ei rad innstillingar kan gjerast for eit bilde med berre eitt tastetrykk. Du kan lage dine eigne preset, eller du kan laste ned frå nettet. Det finst både gratis preset, og du kan bestille frå fleire, som utviklar og sel slike. Det er enkelt å innstallere, og her ser du korleis du kan gjere det. Les meir...

Importer raskt til eksisterande mappe

Det er fleire måtar å starte importdialogen på, og her er ein som sparer deg for unødige tastetrykk. Les meir...

Enklare Skarping

Du kan gjere det lettare for deg å sjå kor mykje skarping du skal tilføre i eit bilde, dersom du tek bort fargane og ser bildet i svart/kvitt.

Her er korleis du enkelt kan gjere det. Les meir...

Smart import

Enkel og rask import Les meir...

Tilbakestill enkelt

I Lightroom kan du aldri øydelegge eit bilde. Tilbakestilling til utgangspunktet er kjempeenkelt. Les meir...

Lightroom importerer ikkje bilde 2 gonger

Du kan enkelthindre at eit eller fleire bilde blir importert til Lightroom to gonger. Les meir...

Import - Kvifor du ikkje vil endre filnamn

Det er lettvint å endre filnamn under import, men det kan like lett gjerast etterpå. Kanskje det også er gode grunnar til å vente med dette? Les meir...