LightroomTips

Lightroom importerer ikkje bilde 2 gonger

Utsnitt av importdialog
Du kan enkelthindre at eit eller fleire bilde blir importert til Lightroom to gonger.
Dersom du opnar importdialogen for å importere nokre bilde, kan det hende fleire bilde er grå og uten ein boks til å sette hake i for å importere. Då er det sett ein hake i alterantivet Don’t import Suspected Duplicates under File Handling. Bruk dette alternativet for å unngå å importere same bilda fleire gonger.

Dersom du prøver å importere eit bilde som Lightroom allerie finn i catalogen, er bildet grått, og det manglar ein sjekkboks for å merke bildet for import. Dersom alle bilda på kortet du prøver å importere frå er duplikat, vil også importknappen vere grå.