LightroomTips

Lite diskplass? Konverter til DNG ved import

Utklipp frå skjermbildet for import
Diskplass blir før eller sidan ei utfordring, spesielt om du fotograferer i RAW (som du bør gjere). Du kan utsette spørsmålet med dette smarte tipset.
Dersom du fotograferer i RAW og ønskjer å spare mellom 15 og 20 % (i dei fleste tilfelle) diskplass, skal du konvertere bilda til DNG når du importerer dei til Lightroom.

Du oppnår andre fordeler også ved å konvertere til DNG: Filformatet kan sannsynlegvis brukast lenger inn i framtida enn originalfilene frå kameraet ditt, og all informasjon blir lagra i DNG-fila.