LightroomTips

Vis eller skjul informasjon på filmstripebilda

Vis eller skjul merkelappar på filmstripa
Bå bilda på filmstripa kan du vise forskjellig informasjon, f.eks. små merkelappar om bildet er redigert, har nøkkelord, osv. Her finn du korleis du enkelt kan slå av eller på slik informasjon.
Før musa over eit bilde på filmstripa, klikk på høgre musknapp, og det sprett opp ein meny. Før musa til det nedste emnet, til View Options og vidare til ei ny liste.

Klikk på Show Badges, for å vise dei små merkelappane.

Dersom du vil slå av denne informasjonen, gjer du det same om att. Når det står ein hake framfor namnet i lista, er informasjonen påslått.