LightroomTips

Adjustment Brush -smart verktøy

Veit du forskjellen på A og B i Adjustment Brush? Har du prøvd Erase?
A er i utgangspunktet mjuk i kanten (stor Feather-verdi), mens B er hard i kanten (liten Feather-verdi).

Du kan altså ha ein hard og ein mjuk kost å velje blant, når du skal bruke Adjustment Brush. Dersom du er uheldig og malar utanfor ein kant, kan du slette dette ved å velje Erase, og så male over markeringa utanfor kanten.

Klikk på knappen A, B eller Erase for å velje. Alternativt kan du holde nede tasten Alt for å skifte til Erase. Hold Alt-tasten nede mens du målar langs kanten for å slette markering som er utanfor der den skulle vere.

Tast / for å byte mellom A og B