LightroomTips

Elements til Lightroom database

Article text
Du kan oppgradere Elements-databasen din til Lightroom. Dersom du har ein Elements-base på maskina, ser Lightroom dette, og eit nytt alternativ blir tilgjengelig frå menyen File, nemleg Upgrade Photoshop Elements Catalog ...

Klikk dette alternativet, og Lightroom opprettar ein ny database og importerer alt innholdet i basen og bilda med metadata. Lightroom foreslår både namn og plassering for den nye databasen, men dette kan du endre etter behov i skjermbildet som dukkar opp.

Lightroom vil starte om før importen startar, og ein indikator viser framdrifta i prosessen.

Denn oppgraderinga fungerer for både versjon 4 og 5 av Lightroom, dersom du har Elements 5 eller nyare.