LightroomTips

Skaler bilde for innlevering til NSFF

Bilde som skal leverast til konkurranse i NSFF eller andre plassar, må ha riktig kvalitet og riktig storleik. Med Lightroom er det ganske enkelt å innfri dei krava som gjeld den enkelte konkurranse eller innlevering. Ver nøye med å sjekke at du får med alle krava. Så kan du bruke dette tipset til å hjelpe deg med å innfri krava.
Når eit bilde skal leverast til konkurranse eller årbok eller kva det måtte vere, kan du eksportere bildet frå Lightroom. Klikk knappen Export i nedste, venstre hjørnet av Library.

Krav 1
Bildet skal ha fargerom Adobe RGB. Den innstillinga finn du i "File Settings" i eksportskjermbildet. Klikk på rullegardina, og vel Adobe RGB. (Bilde som berre skal visast på skjerm, bør ha fargerommet sRGB, fordi dei fleste av dagens nettlesarar støttar sRGB).

Krav 2
Bildet skal vere nøyaktig 2400 pikslar på lengste side.
Dette kan du stille inn i File Sizing. Set hake i sjekkboksen Resize to Fit, og vel Long Edge i nedtrekkslista. Skriv 2400 som verdi, og sjekk at det står pixels bak. I feltet Resolution må du skrive ein verdi, sjølv om det ikkje betyr noko i denne samanhengen. Skriv t.d. 240.

Krav 3
Fila må ikkje overstige 3 Mb (3000 kb)
Ofte vil krav 1 og 2 gje ei fil som er under 3 Mb, men nokre gonger blir den større. Hvis det skjer, kan du lage ein ny eksport med same innstillingane, men sette Quality til t.d. 80 %. Denne innstillinga finn du i File Settings, Quality.

Når du reduserer kvaliteten, komprimerer du bildet, og det blir ofte vesentlig mindre enn 3 Mb. Du kan prøve med ein anna verdi mellom 80 og 100 for kvalitet, men det er ofte vanskelig å få til ei fil som er nær opp til 3 Mb. Ver likevel ikkje uroleg for at kvaliteten blir for dårlig. Ei 2400 pikslar stor fil i Adobe RGB med 80-85 % kvalitet er god kvalitet for trykking i årboka.

Du bør også ha fokus på Output Sharpening. Bruk det du synes passar best til det bildet du skal levere. Portrettbilde skal generelt ha mindre skarping enn natur- og arkitekturbilde.