LightroomTips

Panel av/på med eitt klikk

I Lightroom kan du sjå korleis bildet tok seg ut før du redigerte det, og samanlikne med det ferdige bildet. Knappen Before|After i underkant av bildet i Develop viser bildet før og etter. Funksjonen kjem av at Lightroom ikkje endrar originalfila, og derfor kan vise begge versjonar. I tillegg kan du vise effekten av redigeringar du har gjort panel for panel. Du kan rett og slett slå av og på kvart enkelt panel for seg, unntatt Basic-panelet.
I venstre kant av kvar enkelt paneloverskrift er ein liten, nesten unsynleg knapp – kanskje du ikkje var klar over at det faktisk er ein av-og-på-knapp? Knappen viser bildet med eller utan redigeringar for det enkelte panelet.

Knappen blir aktiv dersom minst ein brytar i panelet er justert, og den er delt i ein lys og ein mørk del. Når den lyse delen er oppe, er panelet aktivt. Når den lyse delen er nede, er redigeringane i panelet slått av, og bildet viser utan justeringane i panelet. Ein hjelpetekst sprett opp når du held musa over knappen, dersom minst ein av brytarane i panelet har blitt justert. Teksten viser om du slår av eller på panelet.

Når du klikkar på ein av desse knappane, viser effekten i bildet straks. Du har kanskje gjort fleire små endringar, som kvar for seg er vanskelege å sjå effekten av. Med denne hovedbrytaren for panelet ser du lett summen av dei små endringane du har gjort.