LightroomTips

Den smarte Alt-tasten

Dei to knappane Import og Eksport i botnen av venstre sidepanel i Library blir brukte til å importere eller eksportere eit eller fleire bilde. Visste du at dei også kan brukast til å eksportere eit utvalg bilde til ein ny catalog eller importere bilde frå ein anna catalog? Desse kommandoane finst elles i menyen File, men her er ein smart snarvei.
Slik gjer du for å aktivere import/eksport catalog.
Tast og hold Alt-tasten, så ser du at teksten på knappane Import og Export skifter. Der står no Import Catalog og Export Catalog. Straks du slepper Alt-tasten, skifter teksten tilbake til vanleg, Import, Export.

Dersom du klikkar Import Catalog, blir du bedt om å finne og klikke på ei Lightroom catlogfil.
Dersom du klikkar Export Catalog, blir du bedt om å gje catalogfila eit namn. Når du har gjort det, blir den markerte Folderen eller Collectionen eksportert til ein ny catalog. Bilde med innstillingar føl med.

Import from another Catalog og Export as Catalog, som er det fulle namnet på desse to oppgåvene, kan du også finne på menyen File.