LightroomTips

Tethered Capture - Auto-neste bilde eller ikkje

Article text
Det blir lite tid til å sjå på kvart enkelt bilde. Kanskje vil du sjekke nærare om kva som er bra med bildet, eller vurdere kva du skal endre på. Kanskje vil du sjølv kontrollere kva bilde du vil sjå på og kor lenge. Slik fiksar du kontroll over dette.

På menyen File skal du opne Tethered Capture, og velje Tethered Capture Settings. Nedst i menyen som då viser, kan du klikke på Auto Advance, slik at haken blir borte. Dermed kan du bruke pil høgre eller pil venstre for å bla frå bilde til bilde.