LightroomTips

Fjern overflødig Collection

Article text
Om du vil bli kvitt ein Collection, kan du klikke på den i Collectionpanelet, slik at bilda i den viser, jf bildet her. I toppen av panelet Collections finn du - (minus) og + (pluss). Klikk - (minusteiknet), for å slette den merka Collection. Dette slettar berre Collection, ikkje bilda.

Hugs at Collection ikkje er ei mappe (eller Folder, som Adobefolket kallar det) med bilde, men berre eit filter, som viser bilde som er lagra i ei eller fleire mapper i bildelageret.