LightroomTips

Bli kvitt gamle sikkerhetskopier

Hver gang du tar sikkerhetskopi i Lightroom, blir det lagd en ny catalogfil, slik den var da du avsluttet Lightroom. Etter hvert blir det mange, og de tar stor plass.
Sikkerhetskopiene blir plasserte i en mappe, som får navnet dagens dato og klokkeslett (2015-11-26-1648), og hver eneste slik mappe inneholder en ny catalogfil. Fra Lightroom 6/CC blir sikkerhetskopien komprimert i en zip-fil. Den zippede sikkerhetskopien av catalogfila tar opp ca 25 % av den plassen catalogfila tar. Zip sikrer at du ikke tar i bruk catalogfila uforvarende. Den må pakkes ut før du kan bruke den.

Etter hvert som du lager nye sikkerhetskopier, blir de eldre kopiene verdiløse og overflødige, og de bruker unødig diskplass. Du trenger strengt tatt ikke mer enn et par, tre av de nyeste catalogfilene som sikkerhet. Det er med andre ord en bra rutine å kvitte seg med gamle sikkerhetskopier, men hvor er de, og hvordan finner du dem?

Superenkel metode til å finne og slette gamle sikkerhetskopier
  • Åpne Catalog Settings i Lightroom, og sett Backup til Every time you Quit Lightroom.

  • Lukk Catalog Settings, og avslutt Lightroom. Du blir spurt om du vil ta sikkerhetskopi.

  • Klikk knappen Choose, som brukes til å velge mappe for lagring av sikkerhetskopier.

  • Et Utforsker-/Findervindu åpner og viser mappa for sikkerhetskopier. Her ser du alle sikkerhetskopiene dine.

  • Merk den eldste. På Mac kan du gjøre slik: Ctrl + klikk mens musa peker på den eldste backupmappa. Velg så Move to Trash (Flytt til papirkurv) fra menyen som dukker opp. På PC kan du klikke på bckupmappa du vil slette og taste Delete, eller høyreklikke og velge Slett.

  • Fortsett dette til du har slettet alle sikkerhetskopiene du vil slette.

  • Avslutt med å klikke Cancel, for å lukke Utforsker-/Findervinduet for valg av mappe for sikkerhetskopi. Cancel sikrer at mappenavn for sikkerhetskopier ikke blir endret.


Avslutt Lightroom ved å klikke Backupknappen, slik at en ny sikkerhetskopi blir lagd.

Gjør det til en fast rutine å slette gamle sikkerhetskopier hver gang du tar sikkerhetskopi. Hugs også å ta regelmessig kopi av bildefilene dine.

Et siste tips.
Det er viktig å ha sikkerhetskopiene atskildt fra originalen - faktisk et poeng med å lage en kopi. Dersom begge er på samme disk, kan begge forsvinne den dagen disken havarerer. Dersom du lagrer sikkerhetskopien sammen med original catalogfil, bør du ha andre rutiner for å hente sikkerhetskopien ut til en annet lagringssted, separat disk og/eller internett.