LightroomTips

Badges (merkelapper) – nyttig eller bare irrriterende?

Etter hvert som du behandler bilder i Lightroom, kommer det til syne små, sorte skilt på miniatyrbildene på filmstripa og i Grid View. Thumbnail Badges - Hva er dette, og hvordan kan du utnytte dem?
Først – hva snakker vi om?
Først og fremst snakker vi om de små, sorte skiltene, som vises i nederste, høyre hjørnet av miniatyrbilder på filmstripa og i Grid View. Der er i alt fem ulike av dem. I andre rekke er det noen som vises i ramma rundt miniatyrbildet i Grid View.

Hva skiltene viser
Thumbnail Badges

 • Fra venstre mot høyre viser de.

 • Bildet har nøkkelord (keywords)

 • Bildet har GPS-data, dvs informsjon om koordinater/hvor bildet ble tatt

 • Bildet er i en vanlig Collection

 • Bildeutsnittet er endret (croppet)

 • Bildet er redigertSå de andre, som er litt annerledes
 • Siffer på bildekanten øverst til venstre

 • Ring på bildekanten øverst til høyre

 • Flagg øverst til venstre på ramma rundt bildet

 • Firkant med streker og utropstegn øverst til høyre på ramma rundt bildet

 • Stjerner på ramma under bildet

 • Farge på ramma rundt bildet

 • Brett i nederste, venstre hjørnet av miniatyrbildet


Irritasjon eller nytte?
Når du klikker på merkelappene (badges), skjer det saker og ting, beskrevet nedenfor. Det kan være nyttig, men i enkelte situasjoner kan det faktisk også være irriterende. Jo mindre miniatyrbildene er, jo lettere er det å klikke uforvarende på merkelappene. Da er det bare irriterende. Du skulle liksom bare velge et bilde, og plutselig er du i kartmodulen - hva skjedde? Jo, du klikket på merkelappen GPS-data. Dersom dette er et problem for deg, kan du slå av visning av Badges i View Options > Cell Icons > Thumbnail badges. Fjern bare haken i sjekkboksen, eller sett på haken, for å vise Thumbnail Badges.

Hva skiltene kan brukes til
Bildet har keywords. Når du klikker på denne merkelappen, så åpner Lightroom Keywordfeltet i Library, slik at du kan redigere Keywords, legge til, endre eller slette innhold i feltet.

Bildet har GPS-data, dvs informsjon om koordinater/hvor bildet ble tatt. Når du klikker på dette skiltet, åpner Lightroom modulen Maps, zoomer inn,og viser bildets plassering i kartet

Bildet er i en vanlig Collection. Det er bare vanlig collection som markeres med dette skiltet. Når du klikker på dette skiltet, viser Lightroom en liste over Collections, som bildet er med i.

Bildeutsnittet er endret (croppet). Dvs du har åpnet verktøyet Crop Overlay i Develop og justert utsnittet. Når du klikker på dette skiltet, åpner Lightroom Developmodulen, verktøyet Crop Overlay, slik at utsnittet viser, og du kan gjøre justeringer.

Bildet er redigert. Bildet har blitt redigert i Developmodulen i Lightroom. Når du klikker på dette skiltet, åpner Lightroom Developmodulen.

Et lite, hvitt skilt med siffer på bildekanten øverst til venstre viser bildestabel (stack) og hvor mange bilder stabelen inneholder. Du kan klikke på dette skiltet for å åpne eller lukke stabelen, dvs vise alle bildene i stabelen eller bare ett av dem. Hvis du åpner stabelen, og fører musa over et av bildene, viser skiltet hvilket nummer dette bildet har i stabelen og hvor mange der er totalt, for eksempel 3 of 6.

Ring på bildekanten øverst til høyre viser om bildet er i Quick Collection eller ikke. Du kan klikke på sirkelen for å legge bildet til i Quick Collection eller fjerne det fra Quick Collection. Quick Collection finner du i panelet Catalog i venstre sidepanel i Librarymodulen.

Flagg øverst til venstre på ramma rundt bildet har tre statuser, intet, hvitt (pick) eller sort med kryss (rejected). Du kan klikke på flagget, for å slå gjeldende flagg av eller på. Flagg er et attributt, som du kan filtrere på i Library Filter.

Firkant med streker og utropstegn øverst til høyre på ramma rundt bildet viser om bildet har metadata, som ikke er lagret til disk. Bildet kan ha blitt endret i Lightroom, uten at dette har blitt lagret til xmp-fil, eller det har blitt endret av Camera RAW eller Bridge. Metadata på disk (XMP-fil) kan overskrives eller importeres til Lightroomcatalogen. Klikk på dette symbolet, for å velge om du vil importere metadata fra disk eller overskrive metadata på disk.

Dersom sjekkboksen Automatically Save Changes to XMP i Catalog Settings er avslått, vil du i stedet for ! se en pil som peker nedover på dette merket i Lightroom.

Stjerner på ramma under bildet viser en eller annen rangering eller kategorisering du har gitt bildet. I Lightroom er dette kalt Rating, men du behøver ikke bruke stjernene til rangering mellom gode og dårlige bilder. Du velger selv hva du vil bruke stjernene til. Klikk på en stjerne, for å gi antall stjerner til bildet.

Farge på ramma rundt bildet og fargelapp ved siden av stjernene viser en eller annen kategorisering du har gitt bildet. Du velger selv hva du vil bruke fargene til. Jeg ser at noen bruker de til å gi bildet en slags status, en farge for redigert, en for skrevet ut, en for levert, osv. Du kan bruke en farge på et bilde.

En brett i nederste, venstre hjørnet av miniatyrbildet viser at bildet er en virtuell kopi. Dette er det eneste formålet med bretten. Du kan lage så mange virtuelle kopier av et bilde som du ønsker. Bildefila er den samme for alle de virtuelle kopiene. Virtuelle kopier er derfor en smart måte å lage varianter av et bilde.