LightroomTips

Prøv paneltoppens av/på-brytere i Develop

Visste du at de fleste panelene i Develop er utstyrt med en av/på-bryter, som gjør det mulig å se hvordan innstillingene i et panel påvirker bildet?
I venstre kant av hvert enkelt panel i Developmodulen kan du se en av/på-bryter, unntatt i Basic. Bryterne er akkurat som en lysbryter - ned er av og opp er på. I stedet for å resette bildet for å se hvordan det så ut før, kan du bruke bryterne til å se hvordan innstillingene i det enkelte panelet påvirker bildet ditt.

Du kan jo bruke funksjonen Before/After, men fordelen med disse bryterne er at du kan se endringene for hvert enkelt panel for seg. Bryterne kan faktisk også lagres som en del av User presets du lager.