LightroomTips

Tilpass standard previews

Developmodulen i Lightroom har sine egne previews. Disse er de med høyest kvalitet og mest nøyaktige du kan se i Lightroom. Skal du studere detaljert hvordan bildet dit thar blitt, er det derfor Developmodulens previews du bør bruke.
I Lightroom 5 og tidligere var ytelsen på system med store skjermer et problem, men med Lightroom 6/CC fikk vi støtte for å bruke grafikkprosessor (GPU). Dette forbedret ytelsen betydelig, men skapte også nye utfordringer.

Noen har opplevd problemer med ytelse eller feilaktig genererte previews. Ofte skyldtes det at grafikkdriveren eller grafikkortet ikke var kompatibelt med Lightroom. En enkel test er å slå av GPU i Preferences > Performance. Oppfører programmet seg bra med GPU avslått, så er det smart å oppgradere grafikkdriveren, dersom du vil utnytte den egenskapen på systemet ditt. I Windows kan den oppgraderes separat, mens på Mac er den en del av operativsystemet. I skrivende stund (05.12.2016) er Sierra det nyeste operativsystem for Mac.

Standard Previews blir fortløpende genererte ettersom du redigerer bildene dine. Du vil derfor kanskje kunne oppleve at du må vente på at Lightroom skal generere ferdig en preview. Dette gjelder særlig om du arbeider på en stor skjerm.

Du bør tilpasse størrelse og kvalitet på Standard Previews i Catalog Settings, jf bildet. Dersom du bruker en stor skjerm, både bør og vil du justere størrelsen til noe som er større enn standardinnstillingen på 1440 piksler i lengden. Du bør velge en innstiling som er større, men nærmest ned til antall piksler i lengden på din skjerm. Viss skjermen din er på 1900 piksler i lengden, bør du velge 2048 som standard størrelse. Setter du den større, vil det bare virke negativt inn på ytelsen, fordi større previews tar lenger tid å generere og laste. De bør derfor ikke være større enn nødvendig.

I særlig grad påvirker innstiling av kvalitet i Catalog Settings tiden det tar å generere previews. Høyere verdier setter større krav til grafikkortet. Viss du reflekterer på å sette kvaliteten til ”High”, bør du tenke deg om to ganger. Du skal vite at innstillingen ”High” viser fargerommet ProPhoto. Skjermen din kommer sannsynligvis ikke i nærheten av å kunne vise alle de fargenyansene. Mange standardskjermer kan bare gjengi sRGB fargerom, noen opp mot Adobe RGB. Dersom du har en profesjonell bilderedigeringsskjerm, kan bedre kvalitet påvirke i betydelig grad hva du ser på skjermen.

Uansett hva du gjør, må du være oppmerksom på at høyere innstillinger fører til at tiden det tar å generere previews blir lenger. En generell anbefaling er å sette størrelsen til nærmest ned mot antall piksler på skjermen din og kvaliteten til Medium.

Hva skjermbildet viser
  • Total Size viser hvor mye plass Standard Previews tar opp på disken din. Vær oppmerksom på at previews kan ta svært mye plass.

  • Standard Preview Size er størrelsen på previews i antall piksler i lengden, 1024, 1440, 1680, 2048 og 2880 (Auto 3840) piksler.

  • Preview Quality er kvaliteten. Du kan velge mellom Low, Medium og High

  • Automatically Discard 1:1 previews after; gir deg mulighet til å slette Standard Previews etter et antall dager du velger selv, eller aldri. 1:1 previews kan bli gigasvære, ofte 20 – 30 ganger større enn catalogfilen din. Dersom diskplass ikke er et problem, bør du beholde 1:1 previews så lenge du kan eller så lenge du har bruk for dem.

  • Smart Previews viser hvor stor plass Smart Previews tar på disken din. (Kanskje du ikke har tatt i bruk den egenskapen.)

Til slutt
  • Det er flere andre innstillinger som også påvirker ytelsen i Lightroom, men disse kan bety mye for deg. Gjør derfor en gjennomgang.

  • Previews blir genererte ved import, og du kan velge flere alternative størrelser. Du kan også generere previews etter import, fra menyen Library > Previews.

  • Noen ganger kan det forekomme at previews blir skadet, slik at Lightroom ikke kan starte. Da er det bare å slette alle Previews, så starter Lightroom. Du finner previews i samme mappen som catalogfilen, og catalogfilens plassering kan du komme til ved å åpne Catalog Settings fra menyen Lightroom på Mac eller menyen Edit på WWindows.

  • Viss du har slettet Previews, eller ikke generert dem, vil Lightroom generere de automatisk, ettersom behovet oppstår.


Hvis du synes disse tipsene er nyttige for deg, kan du gjerne sende meg et lite beløp. Vipps til 91179866 eller nettbank til 40050520937.