LightroomTips

En innstilling i Lightroom du må endre ved årsskiftet

Mange ting i Lightroom ordner seg selv ved årsskiftet, men der er en innstilling du må gjøre selv. Les videre for å se hva det er og hvordan du gjør det.
Innstillinga er ganske enkel å endre, men du må altså skrive inn endringen selv. Det gjelder årstallet for Copyright. Dersom du har lagd en preset for å legge til egne metadata i Lightroom, har du kanskje skrevet inn denne teksten: © Arnold Hoddevik, 2016, eller noe som ligner. Husk også at du må endre i kameraet ditt, dersom du har lagt inn noe lignende der.

Du kan finne frem til opplysningene på flere steder i Lightroom, slik som i panelet Apply during Import i importvinduet, i nederst Metadatapanelet i Library og på menyen Metadata > Edit Metadata preset i Library. På alle disse stedene kan du åpne editoren for Metadata preset. Her beskriver jeg en av inngangene, men det er i prinsippet likt fra alle de tre stedene. Slik endrer du preset for oppdaterte data om copyright:

1. Velg Edit Metadata Preset fra menyen Metadata i Lightroom Classic. Dette menypunktet ble tidligere flyttet fra menyen Edit.
Øverst i skjermbildet som åpner seg da, kan du velge den preset du vil endre, ved å klikke i nedtrekklisten Preset og velge riktig preset.

2. I seksjonen IPTC Copyright står det kanskje i feltet Copyright noe som ligner på dette: © Arnold Hoddevik, 2016. Endre årstallet til 2017. Hvis du vil lage et Copyrightmerke, kan du på Mac velge Alt+G og på Windows taste Alt+0169 (på talltastaturet). Når du slipper Alt-tasten, viser tegnet.

3. Om du ikke skal endre noen andre opplysninger, kan du nå lagre preset. Du kan velge å lage en ny, eller du kan oppdatere den du har med de nye opplysningene. Klikk nedtrekkslisten Preset, og velg et av de to alternativene, "Save Curreent Settings as a New Preset" eller "Update preset "presetnavn"". De nye opplysningene er nå lagret og klar til bruk.

4. Dersom du har lagret en ny preset, må du bare hugse å ta den i bruk ved neste import. Det gjør du i panelet Apply During Import > Metadata i Importvinduet. Er den en del av import preset, må du også hugse å oppdatere den.

Med oppdaterte metadata i bildene dine vil du i det minste gjøre folk oppmerksomme på hvem som eier dem.