LightroomTips

Sikre bildene dine – ta sikkerhetskopi

I en digital verden er det ekstra viktig å ta godt vare på bildene. I Facebookgruppa, Lightroom – Enkelt forklart kommer det altfor ofte spørsmål knyttet til redning av bortkomne bilder. Sikkerheten blir ikke tilstrekkelig ivaretatt, så her er et tips om hvordan du kan gå frem.
Mange veier til Rom
Det er mange måter å organisere sikkerhetskopiering av data. På Mac kan du f.eks. bruke Time Machine, og det finnes mange enkle programmer, som du kan sikkerhetskopiere data med. Når du kjøper en ekstern disk, kan du f.eks. kjøpe en med programvare for sikkerhetskopiering installert. Det finnes flere som tilbyr lagring på internett. Det er en god tilleggsløsning, men det er smart å ha en lokal løsning i bunnen. I dette tipset tar jeg for meg hvordan du kan bruke Lightroom til å ta sikkerhetskopi til en lokal løsning.

Katalogfil – bare katalogfil
Katalogfila er den viktigste fila i Lightroom, fordi den inneholder alt du gjør med bildene i Lightroom. Der lagres automatisk og fortløpende all organisering, fargemerking, rangering, redigering osv. Når du avslutter Lightroom kan du få spørsmål om du vil ta Backup. Svarer du ja, så blir det lagret en full kopi av katalogfila, slik den var da du avsluttet Lightroom. Før Lightroom kopierer katalogfila, sjekkes integriteten, og katalogfila optimalisert.


Hvor lagres sikkerhetskopiene
Standardoppsettingen i Lightroom er at katalogfila blir lagret i mappa
  • C:\brukere\[brukernavnet]\Bilder\Lightroom på pc

  • MacintoshHD/Brukere/[brukernavnet]/Bilder/Lightroom/ på MacSikkerhetskopi av katalogfila lagres slik:
  • C:\brukere\[brukernavnet]\Bilder\Lightroom\Backup\ på pc

  • MacintoshHD/Brukere/[brukernavnet]/Bilder/Lightroom/ Backup/ på Mac


Noen som leser dette, ser sikkert hvor genialt og meningsløst dette oppsettet er. Det geniale er at det vil alltid fungere, fordi oppsettet er det samme på alle maskiner. Samtidig er det meningsløst å oppbevare original og kopi sammen. Når havariet eller ulykken skjer, forsvinner begge. Derfor anbefaler jeg sterkt å lagre sikkerhetskopien på en annen disk. Det kan være en ekstern, eller i det minste en som er fysisk adskilt fra disken originalen er lagret på.
.
Catalog Backup

.
Lagre kopien der du vil
Slik styrer du kopien av katalogfila dit du vil. Når du får spørsmålet om å ta sikkerhetskopi, kan du endre lagringssted. Klikk knappen Choose i skjermbildet Backup Catalog (3 ovenfor), og velg en mappe på en annen disk, før du starter sikkerhetskopieringen.
I dette skjermbildet kan du også velge hvor ofte du skal ta sikkerhetskopi av katalogfila. Tilpass intervallet etter ditt behov, men pass på at du ikke klikker Skip this Time hver gang. Da kan det hende du plutselig står uten sikkerhet.

Ta i bruk en sikkerhetskopiert katalogfil
En sikkkerhetskopiert katalogfil er pakket i en zip-fil. Når du har pakket ut den, kan du enkelt åpne den i Lightroom, bare ved å dobbeltklikke på katalogfila i en Filutforsker, Finder på Mac. Dersom du vil ta den i bruk permanent, må du passe på å flytte den til riktig mappe, dvs mappa der du til vanlig lagrer katalogfila du bruker.

Hvis du tar i bruk en sikkerhetskopi uten å flytte den til riktig mappe, risikerer du at den blir slettet. Det kommer en dag da du sletter gamle sikkerhetskopier, for å rydde plass på disken din. Dersom arbeidskatalogen da er lagret i en backupmappe, kan det fort skje en katastrofe.


Slett gamle sikkerhetskopier
Hver ang du tar sikkerhetskopi av katalogfila, blir det opprettet en komplett kopi. Dette tar plass, selv om den blir pakket i zip-fil. Det er derfor smart å kvitte seg med gamle kopier, etter hvert som du oppretter nye.
I Filutforskeren finner du mappene med sikkerhetskopier, og sletter eller flytter til papirkurv, slik at du har et passe antall til enhver tid. Noen få er nok.
.
Catalog Backup lager

.
Kopiere både katalogfila og bildene
Lightroom har ingen innebygd metode for å ta kopi bare av bildene, men det finnes en metode som sikrer alt – Export as Catalog. Denne funksjonen lagrer både katalogfil med previews og komplett kopi av bildesamlinga med samme mappestruktur som på originaldisken din. Det krever at du har god plass, minst like mye som plassen bildesamlinga og katalogfila med previews tar.

En fordel med denne metoden er at den kan brukes i mange situasjoner, f.eks. ved bytte av datamaskin, gjenoppretting etter katastrofe, om du vil flytte eller bare vise bildesamlinga på en annen datamaskin med Lightroom installert. Når du har opprettet en slik kopi, kan den vises på en hvilken som helst maskin med samme hovedversjon av Lightroom.

Det er bare å dobbeltklikke på selve katalogfila, så starter Lightroom, og viser bildene.


Slik starter du Export as Catalog
Valget Export as Catalog finnes på menyen File, eller dersom du taster Alt i Library, vil Exportknappen endre tekst til Export as Catalog.

Velg et lagringssted på en tilstrekkkelig stor disk, og gi den et navn du liker.
Pass på at der er haket av i sjekkboksene nederst i skjermbildet Export as Catalog. Da får du med alle origonaler og previews.

Operasjonen ta ganske lang tid, avhengig av størrelsen på bildesamlinga. Pass derfor på at maskinen ikke går i hvilemodus så lenge kopieringen pågår.
.
Eksport as Catalog


.
Ekstra sikkerhet med xmp
All informasjon blir lagret i katalogfila, men du kan skaffe deg ekstra sikkerhet ved å lagre metadata il fil – i XMP-filer.

XMP er en bitte liten tekstfil, som du kan lagre sammen med bildefilene. Den heter det samme som bildefila, men har bokstavene XMP til slutt i navnet – i stedet for NEF/CR2/ORF, osv.
Du kan få Lightroom til å lagre metadata til xmp, ved å åpne Catalog Settings > Metadata, og sette hake i sjekkboksen Automatically write changes into XMP. Da skjer dette i bakgrunnen. Vær oppmerksom på at det kan svekke ytelsen i Lightroom noe.

Fordelen med XMP er at du kan gjenopprette redigeringene i en katalogfil ved hjelp av XMP.
.
XMP

.
Dersom du har spørsmål til denne artikkelen, kan du poste innlegg i Facebookgruppa, Lightroom - Enkelt forklart. Riktig God Jul.

Synes du artikkelen og arbeidet mitt er nyttig, send gjerne en donasjon til 40050520937 eller Vipps til 91179866