LightroomTips

Mange sikkerhetskopier tar mye plass

For mange av oss er diskplass en knapphetsressurs, og vi sliter med at disken er altfor full. Mange gamle sikkerhetskopier av katalogfila er en av årsakene til at disken på din pc fylles. Her er hvordan du tar kontroll over plassen sikkerhetskopiene bruker.
Sikkerhetskopi tar plass
Bildet her illustrerer problemet. Jeg har tatt vare på sikerhetskopier for det siste året, 31 i alt. De fyller hele 30 Gb av disken, og mesteparten av dette kan frigjøres. Alle sikkerhetskopiene inneholder det samme - en komplett kopi av katalogfila i Lightroom, slik den var da du tok kopien. Hver enkelt sikkerhetskopi er altså en fullstendig katalogfil, som du når som helst kan pakke ut og åpne med Lightroom. Forskjellen på de er bildene du har lagt til og arbeidet du har utført siden sist du tok kopi.

Ta vare på de nyeste
Du MÅ ta sikkerhetskopi, men du trenger ikke ta vare på alle gamle, siden den siste også inneholder alt det gamle. Ta vare på et fåtall, så er du sikret. Dersom jeg sletter alle unntatt de 4 nyeste, vil jeg i mitt tilfelle frigjøre nesten all plassen - 26,8 Gb av 30.

Hvor er sikkerhetskopiene?
Standardoppsettet fra Adobe er at sikkerhetskopiene er plassert i en undermappe av den katalogfila er lagret i.
Windows katalogfil: C:\brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\
Windows backupfil: C:\brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\Backups
Mac katalogfil: MacintoschHD/brukere/[brukernavn]/Bilder\Lightroom\
Mac backupfil: MacintoschHD/brukere/[brukernavn]/Bilder\Lightroom/Backups

Hos deg kan plasseringa være et annet sted, dersom du har endret disse innstillingene. Det er en stoor fordel å flytte sikkerhetskopien til en annen disk. Dersom original katalogfil og sikkerhetskopi ligger på samme disk, går begge tapt den dagen disken havarerer.

Finn sikkerhetskopiene og frigjør diskplass
Slik finner du hvor den sikkerhetskopien på din maskin er.
Hvis du vet at du ikke har endret innstilling, skal du bare åpne Finder på Mac/Filutforsker på Windows, og gå til backupmappen, som er vist ovenfor.
Hvis du har endret plasseringen av sikkerhetskopiene, og ikke husker hvor de blir lagret nå, kan du åpne Catalog Settings, og sette Backup Catalog til "When Lightroom next exits". Så avslutter du Lightroom, slik at du blir spurt om å ta backup. Da kan du se og eventuelt endre hvor sikkerhetskopi av katalogfilen skal lagres.
Når du har funnet alle catalogkopiene i Finder på Mac/Filutforsker på Windows, kan du Flytte til papirkurv/slette du eldste, slik at du har de 3-4 siste sikkerhetskopiene.
Når du også har fjernet dem fra papirkurven, er diskplassen ledig.