LightroomTips

Lås disk til bestemt bokstav - W10 og W7

I Windows er det slik at disker får navn etter bokstaver i alfabetet. En ny disk får den første ledige bokstaven etter C:, som er systemdisken. De som lagrer bilder på andre interne disker eller på eksterne disker, og bruker Lightroom, kan få problemer pga av dette.
Dersom eksterne disker blir koblet til og fra eller koblet til i omvendt rekkefølge, oppstår det et problem, fordi diskene får nye navn.

Lightroom bruker en link til hvert bilde. Linken beskriver hele stien til der bildet er lagret. Det kan være C:\brukere\Arnold\Bilder\2019\Hjerkin.NEF, eller det kan være E:\Bilder\2019\Hjerkin.NEF. C: er systemdisk, og D: er kanskje DVD-stasjon. Dersom E er frakoblet, og jeg kobler til minnekortet fra kameraet, vil minnekortet få E, og bildedisken får bokstaven F, når du kobler til den igjen. Da blir alle bilder lagret på E: offline i Lightgroom, så dette blir bare surr og frustrasjoner.

Dersom du har 2 eksterne disker, og de kobler til i omvendt rekkefølge, bytter de plass. Da blir E til F og F blir E. I alle tilfeller oppstår det feil med bildelinkene i Lightroom.

Mitt råd er å gi bildediskene faste bokstaver lenger ute i alfabetet, slik at du slipper konflikter i fremtiden. I Windows kan du låse disker til bestemte bokstaver. Vedlegget til denne artikkelen viser hvordan, i både Windows 10 og Windows 7. Vedlegget er en oppdatert versjon av tidligere veiledning.

Last ned veiledning: Låse disk til bestemt diskbokstav Windows 10 og Windows 7