LightroomTips

Endre filnavn på bildene dine

Filnavn til besvær
Det finnes noen grunner for at du skal endre navn på bildefilene dine. To av dem er gode nok grunner alene. Jeg forteller deg hvorfor, og viser deg hvordan du kan gjøre det effektivt.
Hvorfor endre filnavn på bildene

Grunn nr 1

Kamreaprodusentene har en måte å bygge opp filnavnene på, som gjør at mange av den startet på nytt for hver 10.000 bilder. Filnavn fra kameraet inneholder 8 tegn. Her er noen eksempler.
_DSC1234.NEF, DSC_1234.NEF, SPSA1234.CR2, IMG_1234.CR2, CRW_1234.jpg, _CRW1234.CRW, _DNG1234.ARW.
Dette er bare noen eksempler fra mye brukte kameramodeller. Bare sifrene endres for hvert nytt bilde. Når telleren kommer til 9999, så starter den på nytt på 0001. Når du har tatt 30.000 bilder med et slikt kamera, har du 3 serier bilder med samme navn.
Dette er ikke noe problem til vanlig. I en situasjon der du skal prøve å lokalisere og koble opp på nytt bilder som har blitt frakoblet, så er det fort gjort å koble det tapte bildet i Lightroom Classic til feil bildefil. Dette har jeg sett flere ganger høsten 2020.
Der finnes riktignok kamera med en annen oppbygging av filnavn, men det kan likevel være verdt å vurdere dette tipset.

Grunn nr 2

Hvis du endrer navn på bildene, kan du legge inn nyttige opplysninger i navnet, som gjør at du kan identifisere bildet ved hjelp av filnavnet. Det er mange og gode muligheter til å lage maler for hvilke opplysninger filnavnet skal inneholde. Tenk deg f.eks. at filnavnet inneholder disse opplysningene.

Årmåneddato-EgenTekst-OriginalFilnavn.

Egen tekst kan være; anledning-navn, billøp-fører, arrangement-artist, osv, osv. Når du så eksporterer bildet for levering til kunde, avis eller annen bruk, kan du benytte en annen navnemal, der du legger inn ditt eget navn først i malen+filnavnet ovenfor, f.eks.;
[arnoldfoto-no-ÅrMånedDato-EgenTekst-OriginalFilnavn.]

Det sikrer at det ikke er noen tvil om hvem som har tatt bildene og har rettighetene til det, og det er lett å se av filnavnet hva bildet handler om.

Når i din arbeidsflyt bør endring gjøres

Det er egentlig helt opp til deg selv. Du kan gjøre det i forbindelse med import eller når som helst senere. Noen ønsker kanskje å ha et sekvensnummer i filnavnet, f.eks. etter ÅrMånedDato, og ønsker en ubrutt nummerrekkefølge. Da er det lurt å vente med navneendring til vrakede bilder er slettet.
Et poeng kan også være å tenke over om navneendringen påvirker funksjonen Don’T Import Suspected Duplicates.

Don’t Import Suspected Duplicates

Denne funksjonen bruker 3 parametre for å sjekke om bilder i importvinduet er duplikater av allerede importerte bilder. De 3 parametrene er;
  • Filstørrelse

  • Filnavn

  • Opptaksdato


I tillegg kan store/små bokstaver spille en rolle. Lightroom Classic er Case sensitive, mens operativsystemet ditt kanskje ikke er det.

Jeg har selv i mange år praktisert navneendring i forbindelse med import av bildene, men Don’t Import Suspected Duplicates har likevel alltid filtrert duplikater helt feilfritt.

Hvordan endre filnavn i Lightroom Classic

Endring av filnavn i Lightroom Classic gjør du i to trinn. Først velger/oppretter du en mal for filnavnet, og så utfører du endringen. Det kan gjøres for et enkelt bilde, eller ved at du merker en serie bilder i Library Grid View. I importvinduet velger du bare malen, og alle bildene i den aktuelle importen blir endret.
Bruk en av de medsendte malene, eller opprett din egen mal for hvilke opplysninger filnavnet skal inneholde.

Lag dine egne maler

I Importvinduet velger du mal for filnavn i panelet File Renaming i høyre del av skjermbildet
I Library finne du Rename Photo (F2) i menyen Library, eller tast funksjonstasten F2.
I dialogbiksen Rename Photo kan du klikke på en nedtrekksliste, og velge en eksisterende mal eller opprette/redigere din egen (Edit…)

FileRenaming-


Slik bygger du opp malen i Filename Template Editor

Først skal du slette innholdet i det store, hvite feltet mot toppen av editoren, der dette bildet viser {Custom Text}

Lightroom Classic 10-Rename Files


1
I det fjerde kodefeltet kan du klikke på nedtrekkslisten, og velge Date (YYMMDD), så settes koden {Date (YYMMDD)»} inn i kodefeltet, og dagens dato vises i eksempelet like ovenfor feltet.
Dersom malen for dato allerede viste alternativet Date (YYMMDD), klikker du bare på knappen Insert bak datofeltet.

Skriv inn en bindestrek bak datokoden.

2
Dersom du nå vil ha sekvensnummer, kan det være praktisk å ha det her, for å sikre en ensartet sorteringsrekkefølge etter filnavn. Du kan også hoppe over sekvensnummer, og gå til neste trinn.

Velg et alternativ for Sequence (#1). Velg det antall siffer i sekvensnummeret som passer til maksimalt antall bilder du kommer til å endre samtidig. 3 siffer holder til 999 bilder, forutsatt at du i navneendring starter på nr 1.
Skriv inn bindestrek bak koden for sekvensnummer.

3
Du ha nå kommet til stedet i filnavnet der du senere kan legge inn egen tekst. Denne koden finner du nederst i skjermbildet, Custom. Merk deg at Custom Text kan bestå av ett ord, dvs en sammenhengende tekststreng, f.eks. «Julekonsert-Spjelkavik-Fremmerlid-Fongen». NB! Hvis du glemmer å skrive noe i feltet Custom Text når du senere bruker malen, vil filnavnet i stedet vise teksten "Untitled".

Generelt råd om tegn i filnavn. Det sikreste er å holde seg til vanlige alfanumeriske og numeriske tegn, (A-Z, a-z og 0-9) og noen vanlige skilletegn (- _). Æ, ø og å er i denne sammenheng spesialtegn. Tegn som /, !?, osv er ikke tillatt. Punktum brukes vanligvis til skille mellom filnavn og filtype, f.eks. filnavn.NEF.

4
Til slutt skal du ha inn originalt filnavn, så skriv en bindestrek bak koden for Custom text.
Klikk så nedtrekkslisten for Filename, og velg Filename/klikk på knappen Insert til høyre for Filename.

FileRenaming-Save-2


5
Da er malen ferdig, og det gjenstår bare å lagre den.
Klikk på nedtrekkslista helt øverst i Filename Template Editor, og velg «Save Current settings as a New Template».
Et passende navn kan være: ÅÅMMDD-#-Egen Tekst-Filnavn.

Den andre malen du trenger, er en som kan endre filnavn til fotograf+filnavn.

  • Start med å tømme feltet for koder, og skrive inn navnet ditt, f.es. arnoldfoto-no.

  • Skriv en bindestrek bak navnet

  • Klikk så på knappen Insert til høyre for Filename
.

FileRenaming-Save-02-2


Da er den også ferdig til å lagre.
Klikk på nedtrekkslisten øverst i Filename Template Editor, og velg «Save Current settings as a New Template».
Et passende navn kan være [ditt eget navn]-Filnavn.

Med dette eksempelet har RAWfilene dine navn som kan se slik ut:
2012021-001- Julekonsert-Spjelkavik-Fremmerlid-Fongen-_DSC1234.NEF

Eksporterte filer vil tilsvarende ha navnet:
arnoldfoto-no-2012021-001- Julekonsert-Spjelkavik-Fremmerlid-Fongen-_DSC1234.JPG.

Det kan bli lange filnavn av slikt, men med litt kreativitet kan det kanskje kortes noe ned.
Fordelene nevnt i starten av dette tipset er oppnådd.

Det er også mange andre alternativer for hvordan du kan tilpasse innholdet i filnavn. Dersom du fyller inn informasjon som Creator, Tittel, Caption m.m., kan du lage en mal for filnavn, som henter inn disse opplysningene fra feltene i Metadata i Lightroom Classic. Utforsk temaet, og tilpass til din fotohverdag.

Takk til min venn, Tommy Østby for nyttige og gode innspill om oppbygging av filnavnet.