LightroomTips

Forstå Lightroom Classic låsefil

Lightroom Classic-v10.lrcat.lock beskytter catalogfila med same navn (Lightroom Catalog-v10.lrcat) mot å bli åpnet av andre mens den er i bruk. Fila opprettes automatisk når Lightroom Classic starter, og fjernes like automatisk ved normal avslutning av programmet.
Feilsituasjoner
Noen ganger hender det at låsefila ikke blir slettet ved avslutning av Lightroom Classic (LrC). Det skjer når Lightroom Classic blir avsluttet unormalt. På stasjonære maskiner kan det skje ved strømbrudd, på bærbare dersom batteriet går tomt. Det kan også skje at Lightrrom Classic låser seg, og må avbrytes, men dette er sjelden. Det samme kan skje dersom operativsystemet krasjer.

Catalog can not be opened
I tidligere versjoner presenterte LrC en feilmelding, når programmet startet opp etter strømbrudd/krasj. Denne virket nok uforståelig og forvirrende på mange, og hvordan i all verden skulle dette løses? Jo, i tidligere versjoner må brukeren åpne en filbehandler, finne låsefilen og slette den, noe feilmeldinga i LrC ikke nevnte et ord om.Adobe innså kanskje at låsefilens funksjon i Lightroom Classic førte til mer trøbbel enn trygghet, så det kan se ut som den i nyere versjoner har fått en mer smidig funksjon.

Slik fungerer låsefilen
Låsefilen er en tekstfil med 2 rader. Rad 1 er stien til Lightroom-programmet. Rad 2 er nummeret til prosessen som er i gang.
Når Lightroom Classic starter for å åpne en catalogfil, undersøkes det om der er en prosess i gang med samme nummer som prosessen i låsefilen. Finner den en slik prosess, åpnes feilmeldingsdialogen. Hvis den ikke finner en slik prosess, blir catalogfilen åpnet på vanlig måte.

Stor forbedring
Oftest vil brukeren av nyere versjon Lightroom Classic ikke se feilmeldingsboksen, fordi omstart avslutter alle prosesser og Lightroom Classic ikke finner en prosess. Dette innebærer en stor forbedring fra tidligere.

Dersom feilmeldingsboksen likevel vises, kan det være nok å prøve å starte maskinen på nytt.

Dersom feilmeldingsboksen likevel vises, må du finne låsefilen, og slette eller endre navn på den. Vanligvis er catalogfilen lagret i en mappe med navn Lightroom i Bilder-mappa på din interne disk:
Mac: MachintoshHD/Brukere/Brukernavnet ditt/Bilder/Lightroom
Pc: C:\Brukere\Brukernavnet ditt\Bilder\Lightroom

Når låsefilen er fjernet, vil du kunne åpne catalogfilen igjen.