LightroomTips

Bruk Super Resolution med Lightroom Classic

Utgangspunkt for å lage en Super Resolution-fil fra et bilde importert til Lightroom Classic
Super Resolution har kommet til Camera RAW (ACR). Adobe sier det kommer til Lightroom Classic også, men ennå ikke. Du kan likevel bruke Super Resolution med Lightroom Classic, men det er ikke helt likefrem. Dette er et midlertidig tips, før Super Resolution kommer til Lightroom.
Dette er Super Resolution
Super Resolution er plassert i Enhance, som ble introdusert i februar 2019. Enhance tydeliggjør detaljene, og Super Resolution lager et nytt bilde med dobbelt så mange piksler per side. Filformatet er DNG, som kan behandles videre i Lightroomprogrammene og i Photoshop. Foreløpig er det bare ACR som kan lage en Super Resolution DNG-fil.

Super Resolution egner seg først og fremst til bruk i forbindelse med meget store print, særlig dersom RAW-fila har blitt croppet mye.

Omvei for å få Super Resolution inn i Lightroom Classic
Hvis du velger Edit in Photoshop fra Lightroom, blir bildet åpnet i Photoshop. Åpningen stopper ikke i ACR, slik den gjorde for noen år siden, i Ps 6 eller der omkring. Det hjelper heller ikke å åpne bildet i ACR fra Photoshop. Bildet må rett og slett åpnes direkte i ACR.

Dersom bildet er importert til Lightroom (skybasert lagring), må bildet lastes ned til lokal disk, siden originalene her finnes i skya.

Slik åpner du en RAW-fil i ACR

I Lightroom Classic, Library høyreklikker du på bildet.
Fra menyen som popper opp, skal du velge Show in Finder (Mac)/Show in Explorer (Windows).
Da åpner et Finder-/Filutforskervindu, og den aktuelle filen er merket.


Høyreklikk på bildefilen. Fra menyen som popper opp, skal du velge «Åpne i..», og så Photoshop.
Da starter Photoshop og åpner bildet i ACR.

Opprett en Super Resolution


På filmstripen finnes en «kontekstmeny» på miniatyrbildet. Menyikonet vises i øverste høyre hjørnet, når du fører musa over over miniatyrbildet på filmstripa. Klikk på de tre prikkene i menyikonet i miniatyrbildet, og en meny popper opp.
Velg Enhance, for Super Resulution er plassert i Enhance.
Set hake i sjekkboksen Super Resolution, og klikk Enhance
Etter en kort venting dukker et bilde til opp på filmstripa. Det er føyd til «Enhanced» i filnavnet, og filtypen er DNG. Dette bildet har dobbelt så mange piksler på hver side som originalen.
Klikk på Done i ACR

Slik får du bildet inn i LrC


Høyreklikk på Folderen bildet ble hentet fra, og velg Synchronize Folder. Du vil nå se at folderen inneholder ett nytt bilde.
Klikk på Synchronize, for å importere bildet. Så kan du fortsette redigeringen. Etter fullført import vises bildet i filteret Previous import, som er plassert i panelet Catalog i venstre side av Library. Høyreklikk, og velg Go to Folder in Library, for å hurtig finne folderen bildet er lagret i.

En DNG som har vært gjennom denne prosessen, kan ikke forstørres med Super Resolution en gang til.