LightroomTips

Flytt bildelager til ny disk uten problemer

Disker blir gamle, disker blir for små, og må byttes ut. Her kan du finne en oppskrift på hvordan du kan flytte bildelageret ditt til en ny disk, uten problemer.
Riktig fremgangsmåte er viktig, for å unngå problemer etter flytting av bildelageret til en ny disk. Det er fordi at Lightroom Classic har en database (Lightroom Catalog v10.lrcat), som inneholder link til hvert eneste bilde. En systematisk og riktig fremgangsmåte gjør bytte av bildedisk til en lek.

Jeg har lagd en oppskrift, som beskriver 2 fremgangsmåter. Begge sikrer problemfri bytte av bildedisk.

Flytt bildelager til ny disk