LightroomTips

Noen filer i Lightroom Classic

Hvilke filer MÅ være i Lightroommappa, hvor er catalogfila, og hva er de forskjellige filene? Her er en oversikt over de viktigste.
Artikkelen er korrigert 21.11.2021, pga nye opplysninger.

Lightroommappa
Adobe har lagt opp til en standard plassering av viktige filer, som vil fungere på alle datamaskiner, uansett hvor programmet blir installert. Noe kan du endre, og noe bør du endre. Standard plassering av catalogfila i Lightroom Classic er slik på Mac og PC
Pc: C:\brukere\brukernavnet ditt\Bilder\Lightroom
Mac: Macintosch HD/brukere/brukernavnet ditt/Bilder/Lightroom

Filer i denne mappa:
Fil du må ha - katalogfila. Navn kan variere:
Lightroom Catalog-v10-v11.lrcat

Nytt i Lightroom Classic 11
Viktig. Adobe har nå innført en ny fil i Lightroommappa, Lightroom Catalog-V11-lrcat-data. Legg merke til at også for denne er navnet det samme som catalogfila du bruker. På Mac er den en fil, men på Windows en mappe med undermapper. Navnsettinga er lik på Mac og Windows. Ikonet har for tiden rød farge, og det har kanskje "skremt" noen en smule.

Du må ikke slette denne fila.
Backup av catalog i Lightroom Classic 11


Lightroom Catalog-V11-lrcat-data inneholder nå data om dine A.I.-maskeringer, dvs viktige data om deler av redigeringene du gjør, og heter: [Lightroom Catalognavn]V10-V11.lrcat-data. Per i dag er det altså bare maskieringer med "Select Subject" og "Select Sky" som blir lagret i .lrcat-data.

Den nye fila blir automatisk kopiert til backup, dersom du tar catalogbackup ved avslutning av Lightroom Classic. Dersom du ikke har brukt de nye maskeringsverktøyene ("Select Subject" og "Select Sky"), vil fila være tom, og blir ikke kopiert i catalogbackupen.

Tar du egendefinert backup, må du inkludere denne også.

Ikke lagre catalogfila i en mappe som synkroniseres mens du bruker Lightroom Classic. Da kan den bli korrupt. Jeg har reparert flere korrupte catalogfiler av denne årsak.

Fil (Mac) mappe (pc) LrC oppretter, hvis den mangler:
Lightroom Catalog-v10-v11 Previews.lrdata
Previews må lagres sammen med catalogfila. Det er dette du ser i Lightroom - ikke selve bildet, men en forhåndsvisning basert på original og endringer utført av deg. Ikke lagre catalogfila i en mappe som synkroniseres mens du bruker Lightroom Classic. Da kan den previews også bli korrupt. I så fall er det bare å slette previews. Feilmelding under oppstart vil fortelle deg at Lightroom Classic ikke kan lese previews.

Fil (Mac) mappe (pc) du har, hvis du har lagd Smart Previews:
Lightroom Catalog-v10-v11 Smart Previews.lrdata

Smart previews gjør det mulig å redigere bilder på reise, uten å ha med bildelageret.

Fil (Mac) mappe (pc), hvis synkronisering til mobil/nettbrett:
Lightroom Catalog-v10-v11 Sync.lrdata

Hvis du har aktivert synkronisering mot mobile enheter, vil denne fila inneholde data om sykronisering.

Låsefil - bare mens LrC er i gang:
Lightroom Catalog-v10-v11.lrcat.lock

Låsefila beskytter catalogfila mot å bli åpnet av flere samtidiig. Den opprettes automatisk ved oppstart av Lightroom Classic, og slettes automatisk ved avslutning. Dersom programmet avsluttes unormalt, ved heng eller strømbrudd, blir låsefila liggende. Da må den slettes, før Lightroom Classic kan starte på nytt.

Dersom catalogfila er lagret i en synkronisert mappe, kan det hende at låsefila blir synkronisert til skya, mens du bruker Lightroom Classic. Når du avslutter Lightroom Classic, kan den derfor bli synkronisert tilbake til disken din. Da må du slette den, før du kan starte Lightroom Classic på nytt.

Andre midlertidige filer kommer og går selv
(temp/helper/wal). Disse er ikke noe å bry seg om.

Backup - mappe
Denne er standard plassert i Lightroommappa, men denne plasseringa bør du endre neste gang du tar backup.

Det er uklokt å oppbevare en sikkerhetskopi sammen med originalen. Det kommer en dag, da disken havarerer, og da mister du både catalog og catalogkopi, og dermed alt arbeid du har lagt ned i bildesamlinga di. Så velg en annen fysisk disk for plassering av sikkerhetskopiene dine. Den kan f.eks. være den eksterne disken du har bildelageret på.

Preset
Presets er maler du har lagd selv eller har kjøpt. De inneholder forhåndsinnstillinger av forskjellig slag. Det mest vanlige er Develop presets, men er også vannmerke, innstillinger for import eller eksport, metadata presets, m.m. I "gamle dager" (før Lightroom Classic 7.3) hadde presets navn som sluttet på .lrtemplate. Fra og med Lightroom Classic 7.3 ble develop presets konverterte til xmp, og lagret et annet sted, slik at de også ble tilgjengelige for Camera RAW. På både Mac og PC er disse mappene i skjulte bibliotek, som du kan få tilgang via en spesiell prosedyre, eller enklest via knapper i skjermbildet Preferences, Presets i Lightroom Classic. Her er oversikt over hvor presets er plasserte:

Mac
/brukere/[brukernavnet ditt]/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/ med flere forskjellige undermapper for hver funksjon
Develop presets i formatet xmp: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings - med undermapper

I tilfelle du har huket av for "Store Presets with this Catalog" i Lightroom Preferences, Presets, er plasseringen av Presets i Lightroommappa/Settings/Settings. I så fall er presets synlige for bare den catalogen de er lagret sammen med.

PC
På Windowsmaskiner er presets plasserte slik:
C:\Brukere\[brukernavnet ditt]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\ med flere forskjellige undermapper for hver funksjon
Develop presets i formatet xmp: C:\Brukere\[brukernavnet ditt]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Settings med undermapper

les også: Ny maskin til jul - les dette om overgang, Nyheter i Lightroomfamilien oktober 2021