LightroomTips

Oppgrader Process versjon

Dersom du vil redigere om gamle bilder, som du importerte til Lightroom Classic for noen eller flere år siden, kan det hende flere verktøy i dagens Develop ikke fungerer. Dette tipset handler om hvorfor og hvordan du retter på det.
Develop kan se forskjellig ut, alt etter når du importerte bildet du redigerer.

Når et bilde blir importert til Lightroom Classic, blir det knyttet til process-versjonen i den versjon av Lightroom Classic du bruker når du importerer. Tidligere sto det hvilken versjon av Lightroom prosessen var, men nå er de bare nummererte fortløpende fra 1. For hver versjon Lightroom Classic har det blitt noen mindre eller større endringer, og da er prosess endret. Dersom et bilde er importert i Lightroom 4, har det prosess 1. Da ser Develop ut som den gjorde i Lightroom 4. Du har derfor ikke de samme verktøyene som i dag.

Hvordan redigere gamle bilder med nye verktøy


Jo, du må bare oppgradere prosess versjon til dagens. I 2022 er det 5. Dette gjør du enkelt i panelet Calibration i Developmodulen. Se bildet. Klikk på Process versjon, og velg høyeste nr fra nedtrekkslisten. Da kan du bruke dagens verktøy i Lightroom Classic.Du kan gjøre operasjonen for et eller mange bilder. Operasjonen kan synkroniseres med Sync i Developmodulen.