LightroomTips

Lag dine egne standardinnstillingar

Adobe har valt nokre standard innstillingar for oss, som behandlar bilda ved import. Dersom du ikkje er tilfreds med desse, og nesten alltid gjer om att og om att dei same innstillingane ved framkalling, så kan du like godt få Lightroom til å gjere det automatisk. Her er korleis du gjer det. Les meir...

Import - Vis Importskjermbildet automatisk

Skal Lightroom vise importdialogen kvar gong du koblar til eit kamera, ei bildebrikke eler minnepinne, eller skal du kontrollere når du vil opne importskjermbildet i Lightroom? Det er opp til deg, og enkelt å stille inn. Sjå berre. Les meir...

Før og etter-vising svart/kvitt

Funksjonen for å vise bilde før og etter justeringar i Develop er kjempesmart, men for svart/kvittbilde er dette ikkje heilt likefram. Ein liten omveg hjelper deg til å samanlikne svart/kvittbilde før og etter redigering. Sjå berre her Les meir...

Importer med dra og slepp

Du kan enkelt og smart importere bilde til Lightroom ved å dra dei frå eit minnekort, skrivebordet eller ei mappe på ein ekstern eller intern disk, og sleppe bilda over ikonet til Lightroom eller ikonet i Docka, dersom du brukar Mac. Metoden har eit par smarte fordeler, så les vidare og prøv ut. Les meir...

Kvar har du sikkerheitskopien din?

Lightroom kan ta sikkerheitskopi av databasen din når du avsluttar Lightroom. Kva er no dette for slags kopi? Kva kan den hjelpe deg med? Kvar blir den lagt? Kor ofte bør du ta sikkerheitskopi? Korleis finn du den att? Her er mange spørsmål og fleire ganske fatale feller å gå i, så les vidare om korleis du kan forebygge katastrofen. Les meir...

Ikkje importer duplikat

Bilde tek stor plass på disken, i alle fall for oss som fotograferer i RAW-format og dei som har kamera med mange, mange megapixel. Sjølv om du ikkje føler at du høyrer med til nokon av desse kategoriane, vil du likevel ikkje ha dobbelt opp av bilde på disken. Derfor bør du utnytte Lightroom sine eigenskapar til å hindre dobbel import av same bilda. Det er enkelt, så les vidare om korleis. Les meir...

Elements til Lightroom database

Kanskje du har brukt Elements til å organisere bilda dine, og har lyst å gå over til å bruke Lightroom? Lightroom har jo eit mykje kraftigare verktøy for organisering av bilda, men du kvier deg for å ta jobben. Ikkje tenk på det, for overgangen er enkel. Sjå berre Les meir...

Fleire databasar? Vurder det

Det er mange alternativ for organisering av bilde med Lightroom. Eit alternativ som kan vere verdt å vurdere, er å ha fleire databasar (Catalog). Eg har sjølv berre ein Catalog for alle bilda mine, men har høyrt om fotografar som organiserer seg heilt annleis, t.d. ein per kunde. Tek du svært mange bilde, kan det vere verdt å vurdere. Les meir om korleis og kvifor. Les meir...

Valider DNG-filene dine

I Lightroom 5 er ein ny funksjon, som kan finne ut om der er feil i DNG-filene i bildesamlinga di. Dersom Lightroom finn filer som er korrupte, blir dei plassert i ein spesiell Collection. Les meir om kvifor det er smart å validere DNG-filer ogkva som blir sjekka. Les meir...

Organisering i mapper

Når du importerer bilde frå minnekort eller kamera til Lightroom, kan du velje å organisere bilda på to ulike måtar; etter dato eller i ei mappe. Dersom du vel alternativet Into one folder, så bør du lese vidare. Les meir...