LightroomTips

Ta sikkerheitskopi ved import

Når du importerer bilde til Lightroom, kan du samtidig ta sikkerheitskopi. Du stiller inn dette i panelet File Handling, som finst på høgre side i skjermbildet for Import. Ta vare på bilda dine, og ta sikkerheitskopi. Her er korleis du gjer det.

Etter nye opplysningar frå Adobe i januar 2013 viser det seg at funksjonen ikkje er meint å fungere som varig sikkerheitskopi av bildefilene. Les kvifor under aktuelt , artikkelen om Second Copy er ingen sikkerheitskopi. Les meir...

Finn dei sist importerte bilda

Lightroom held greie på bilda du importerer, slik også den siste importen du gjorde. Du kan alltid finne fram til den siste importen ved å opne panelet Catalog i det venstre sidepanelet i Library, og så velje Previous import. Det finst også ein anna måte, som er minst like enkel å bruke. Sjå berre: Les meir...

Nyttig med kameraprofil

Legg til profil automatisk
Dersom du ønskjer å legge ein kameraprofil til ved import - heilt automatisk, så er det enkelt. Opne Develop-modulen, og vel ein kameraprofil frå panelet Camera Calibration. Ikkje gjer noko anna. Klikk + på panelet Presets i venstre sidepanel, skriv namnet på profilen og lagre.
Når du så skal importere bilde, vel du ein av kameraprofilane du har oppretta i importvinduet, under Develop Setting i panelet Apply During Import på høgre side av skjermen.

Standard Kameraprofil - kjempesmart

I Lightroom og Camera RAW kan du bruke profilar til å automatisk generere bildevisingar slik du vil ha dei. Dette er ein enkelt måte å få RAW-bilde til å sjå litt betre ut – utan at du treng å løfte ein finger. Adobe har fleire profilar, t.d. ACR 4,3 og 4,4, men det finst også kameraspesifikke profilar. Sjå berre her. Les meir...

Flytt Bilde i Lightroom

Panelet Folders i modulen Library er som Windows Utforskar eller Finder, og fungerer nesten nøyaktig på same måte. Skal du flytte bilde importert i Lightroom, så bruk folders sine funksjonar, elles blir det krøll. Sjå meir om det tipset "Bilde eller mapper merka med ?" Les meir...

Bilde eller mapper merka med ?

Kva betyr dette? Det kan vere fleire forklaringar til at det er ? ved ei mappe eller i øvste, høgre hjørnet av eit bilde. Dette tipset tek ein kort gjennomgang av forklaringar og løysingar. Sjå berre. Les meir...

Adjustment Brush -smart verktøy

Veit du forskjellen på A og B i Adjustment Brush? Har du prøvd Erase? Les meir...

Ryddig katalogstruktur

Lightroom organiserer bilda for deg i ein eller anna mappestruktur ved import. Det er opp til deg å velje kva struktur du vil ha på disken din. Her er eit enkelt tips for å få ei systematisk, oversiktleg, kronologisk tidsrekkefølgje i mappestrukturen. Les meir...

Nøkkelord hurtig og enkelt

Nøkkelord kan leggast til på bilda på fleire måtar. Når du har opparbeidd deg ei god liste med nøkkelord, vil du kanske synes det er tungvint å skrive om att kvart enkelt ord. Her er korleis du kan gjere det enklare. Les meir...

Kronologisk sortering av bildefiler etter dato og tid

Mange ønskjer å sortere bildefilene i kronologisk tidsrekkefølge. Filnamn som inneheld årstal, måned, dato, sekvensnummer (og egen tekst) vil vanlegvis bli sortert i kronologisk tidsrekkefølgje. Utfordringa oppstår når du har fylt opp meir enn eitt minnekort same dagen. Lightroom vil vanlegvis starte sekvensnummereringa på nytt ved kvar import, så då kan rekkefølgja i nokre tilfelle bli blanda. Her er løysinga på denne utfordringa. Les meir...