LightroomTips

Zoomnivå i Detail

Når du skal legge til skarpheit eller støyfjerning i panelet Detail i Developmodulen, kan det vere behov for å endre zoomnivå. Her er korleis: Les meir...

Nullstill kvitbalansen

Nokre gonger kan du komme på viddene når du justerer kvitbalansen. Kanskje du ikkje hugsar kva det var opprinnelig, men det er ikkje eit problem. Sjå berre her: Les meir...

Second Copy ingen sikkerheitskopi

I bøkene mine om Lightroom 3 og 4 og på kursa om Lightroom har eg framheva at det er enkelt å opprette ein sikkerheitskopi av bildefilene ved å hake av for «Make a Second Copy To..» i samband med import. Dette kan eg ikkje lenger seie, fordi funksjonen ikkje fungerer slik eg har sagt og skrive. Les meir om kvifor.

Eg beklagar dei ulemper feilinformasjonen kan ha skapt for den enkelte. Les meir...

Storleik Grid View Miniatyrbilde

I Grid View i Library kan du variere storleiken på miniatyrbilda etter behov. Mange brukar sikkert skyvebrytaren på verktøyrada like under Grid View, jf bildet, men kvifor alltid bruke musa? Kanskje verktøyrada ikkje viser? Det finst meir effektive metodar eit par tastar på tastaturet. Sjå berre her: Les meir...

Endre filnamn seinare – kanskje..

Mange, meg inkludert, tilrår å endre filnamn til beskrivande filnamn ved import av bildefiler frå kamera til Lightroom. Det er mykje lettare å forstå kva eit bilde inneheld, dersom namnet er 2013_01_05_002_Fyllingsvatnet.DNG enn dersom namnet er _DSC4718.NEF.

Det er ingen tvil om at der er fordeler ved å ha beskrivande namn på bildefiler, men kanskje du heller vil vente litt med namneendringa? Her er kvifor du kanskje vil vente til etter ein første gjennomgang. Les meir...

Ta i bruk Collections - Gløym Folders

Eg startar det nye året med eit tips som handlar om noko av det mest grunnleggande, viktige og kraftige ved Lightroom.
Når bilde blir importert frå camera til datamaskina ved hjelp av Lightroom, blir bilda lagra i ein mappestruktur, gjerne med kronologisk datorekkeføgje, som du oppgir i Lightroom i samband med import, t.d. 2013/01/02. Det er OK om denne strukturen er logisk og muleg å kjenne att, men der stoppar det. Når bilda er importert, skal du gløyme Folders. Her er kvifor. Les meir...

Lås ekstern disk til bestemt bokstav

Det ser ut til at mange brukarar av Lightroom har berbar datamaskin, og dermed har bilda lagra på ekstern disk. i tillegg blir kanskje ein anna ekstern disk brukt til sikkerheitskopi, og ein og anna minnepinne blir også kobla til maskina. Det kan fort bli surr i kva bokstav den enkelte disk har eller skal ha. og Lightroom finn ikkje bilde som ligg på feil disk. Det finst råd for dette. Les meir...

Ta sikkerheitskopi ved import

Når du importerer bilde til Lightroom, kan du samtidig ta sikkerheitskopi. Du stiller inn dette i panelet File Handling, som finst på høgre side i skjermbildet for Import. Ta vare på bilda dine, og ta sikkerheitskopi. Her er korleis du gjer det.

Etter nye opplysningar frå Adobe i januar 2013 viser det seg at funksjonen ikkje er meint å fungere som varig sikkerheitskopi av bildefilene. Les kvifor under aktuelt, artikkelen om Second Copy er ingen sikkerheitskopi. Les meir...

Finn dei sist importerte bilda

Lightroom held greie på bilda du importerer, slik også den siste importen du gjorde. Du kan alltid finne fram til den siste importen ved å opne panelet Catalog i det venstre sidepanelet i Library, og så velje Previous import. Det finst også ein anna måte, som er minst like enkel å bruke. Sjå berre: Les meir...

Nyttig med kameraprofil

Legg til profil automatisk
Dersom du ønskjer å legge ein kameraprofil til ved import - heilt automatisk, så er det enkelt. Opne Develop-modulen, og vel ein kameraprofil frå panelet Camera Calibration. Ikkje gjer noko anna. Klikk + på panelet Presets i venstre sidepanel, skriv namnet på profilen og lagre.
Når du så skal importere bilde, vel du ein av kameraprofilane du har oppretta i importvinduet, under Develop Setting i panelet Apply During Import på høgre side av skjermen.