LightroomTips

Standard Kameraprofil - kjempesmart

I Lightroom og Camera RAW kan du bruke profilar til å automatisk generere bildevisingar slik du vil ha dei. Dette er ein enkelt måte å få RAW-bilde til å sjå litt betre ut – utan at du treng å løfte ein finger. Adobe har fleire profilar, t.d. ACR 4,3 og 4,4, men det finst også kameraspesifikke profilar. Sjå berre her. Les meir...

Flytt Bilde i Lightroom

Panelet Folders i modulen Library er som Windows Utforskar eller Finder, og fungerer nesten nøyaktig på same måte. Skal du flytte bilde importert i Lightroom, så bruk folders sine funksjonar, elles blir det krøll. Sjå meir om det tipset "Bilde eller mapper merka med ?" Les meir...

Bilde eller mapper merka med ?

Kva betyr dette? Det kan vere fleire forklaringar til at det er ? ved ei mappe eller i øvste, høgre hjørnet av eit bilde. Dette tipset tek ein kort gjennomgang av forklaringar og løysingar. Sjå berre. Les meir...

Adjustment Brush -smart verktøy

Veit du forskjellen på A og B i Adjustment Brush? Har du prøvd Erase? Les meir...

Ryddig katalogstruktur

Lightroom organiserer bilda for deg i ein eller anna mappestruktur ved import. Det er opp til deg å velje kva struktur du vil ha på disken din. Her er eit enkelt tips for å få ei systematisk, oversiktleg, kronologisk tidsrekkefølgje i mappestrukturen. Les meir...

Nøkkelord hurtig og enkelt

Nøkkelord kan leggast til på bilda på fleire måtar. Når du har opparbeidd deg ei god liste med nøkkelord, vil du kanske synes det er tungvint å skrive om att kvart enkelt ord. Her er korleis du kan gjere det enklare. Les meir...

Kronologisk sortering av bildefiler etter dato og tid

Mange ønskjer å sortere bildefilene i kronologisk tidsrekkefølge. Filnamn som inneheld årstal, måned, dato, sekvensnummer (og egen tekst) vil vanlegvis bli sortert i kronologisk tidsrekkefølgje. Utfordringa oppstår når du har fylt opp meir enn eitt minnekort same dagen. Lightroom vil vanlegvis starte sekvensnummereringa på nytt ved kvar import, så då kan rekkefølgja i nokre tilfelle bli blanda. Her er løysinga på denne utfordringa. Les meir...

Make Second Copy - smart, fordi...

Alle er vi vel meir eller mindre opptatt av å ta vare på bilda våre på ein enkel og sikker måte. Med Lightroom 3 eller nyare kan du gjere det på ein utruleg enkel måte - uten at det krev ekstra tid av deg. I tillegg er det nokre nye eigenskapar med denne funksjonen frå LR3, som du vil sette veldig stor pris på. Slik ordnar du med smart sikkerheitskopi.

Retting januar 2013. Etter nye opplysningar frå Adobe i januar 2013 viser det seg at funksjonen ikkje er meint å fungere som varig sikkerheitskopi av bildefilene. Les kvifor under aktuelt , artikkelen "Second Copy er ingen sikkerheitskopi". Les meir...

Vis eller skjul informasjon på filmstripebilda

Bå bilda på filmstripa kan du vise forskjellig informasjon, f.eks. små merkelappar om bildet er redigert, har nøkkelord, osv. Her finn du korleis du enkelt kan slå av eller på slik informasjon. Les meir...

Endre storleiken på filmstripebilda

Dersom du vil at bilda på filmstripa skal vere større eller kanskje mindre enn Adobe har bestemt for deg, kan du enkelt justere dette sjølv. Les vidare for å sjå korleis. Les meir...