Kurs

Import og organisering

Article text
Tema under kurset

Slik fungerer Lightroom
Kort gjennomgang av grensesnittet og korleis det fungerer

Import av bilde
Alternativ for lagring, filnamn, osv
Sikkerheitskopiering
Vurdering og utvelging av bilde
Nøkkelord og filnamn

Organisering av bilde
Collection for å gruppere bilde etter gitte tema
Smart Collection for effektiv organisering
Quick Collection
Collection Set

Filtrering av bilde
Bruka av tekstsøk, metadata, flagg, attributtar, fargar og stjerner
Catalog