Lightroom 4 -enkelt forklart

Ønskjer du å bruke meir tid med kameraet og mindre tid framfor datamaskina, så er dette absolutt boka for deg.

Slutt å leite etter bilde du ikkje finn. Ta heller i bruk Lightroom, og lær å organisere bilda med Collections, slik at du kan finne dei att på ein enkel måte når du treng dei. Lær også kor enkelt det er å redigere bilda, osv. Du kjem fort i gang med Lightroom ved hjelp av denne boka, og du kan unngå mange fallgruver. Les gjerne omtaler og tilbakemeldingar i gjesteboka.

Den tek grundig føre seg alle modulane i Lightroom, gjennom 14 kapittel. Alle oppgåver er rikt illustrerte, og viktige verktøy utheva i nye og oppdaterte illustrasjonar.

Kort fortalt inneheld kapitla trinnvise og detaljerte forklaringar om framgangsmåten for kvar enkelt oppgave. Tema i boka er m.a.:
* Førebuingar og korleis komme igang
* Bli kjent med programmet
* Import av bilde
* Organisering og utvelging
* Organisering på kart
* Sikkerheitskopiering
* Krisehandtering
* Tilpassing av programmet
* Redigering av bilda
* DSLR (digital speilrefleks) og Video
* Eksport av bilde
* Fotobøker
* Lysbildeframvising
* Utskrift
* Webgalleri
Boka blir levert som PDF-fil med 204 sider i A4. (Papirutgåve utseld mai 2014).
ISBN 978-82-992386-6-3, Utgåve 2, 1. opplag


Prisen er 150 kroner, som du betaler til kontonr 40050520937, når du har sendt bestillingsskjemaet.

.
Last ned eksempel frå boka her, så ser du kva som er beskrive og korleis beskrivingane er lagt opp.

Last ned innholdsliste her
Last ned Eksempel frå eit kapittel her
Last ned Stikkordregister her

.
Last gjerne ned zip-arkiv med originale, uredigerte RAW-bilde brukt i boka. Pakken inneheld dei fleste bilda i boka, og gir godt samanlinkingsgrunnlag. Trass i streng prioritering, vart det likevel 539 MB.

Bruk dei til øvingar knytt til boka. Last ned bilda her.
.